Ediția II: clasamente

Clasament cluburi aici.

Clasament feminin open tura scurtă aici.

Clasament feminin open tura lungă aici.

Clasament masculin 14-19 ani tura scurtă aici.

Clasament masculin 14-29 ani tură lungă aici.

Clasament masculin 20-29 ani tura scurtă aici.

Clasament masculin 30-39 tura scurtă aici.

Clasament masculin 30-39 ani tură lungă aici.

Clasament masculin peste 40 ani tura scurtă aici.

Clasament masculin peste 40 ani tură lungă aici.